Servicii

 1. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie pentru reţele de alimentare cu apă şi reţele de canalizare menajeră şi pluvială
 2. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de executie pentru sisteme de captare şi inmagazinare a apei, staţii de tratare a apei potabile şi staţii de epurare ape menajere şi industriale
  • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie construcţii civile şi industriale
  • Studii de fezabilitate, proiecte tehnice şi detalii de execuţie infrastructuri de drumuri comunale şi judeţene
 3. Staţii de tratare a apei şi staţii de epurare.
 4. Documentaţii pentru obţinerea de avize, acorduri, autorizaţii.
 5. Modele matematice pentru funcţionarea reţelelor de alimentare cu apă potabilă şi a reţelelor de canalizare.
 6. Evaluări tehnice pentru lucrări edilitare.
 7. Consultanţă tehnică in domeniul managementului proiectelor.
 8. Asistenţă tehnică pentru implementarea proiectelor.
 9. Studii topografice şi geologice