Portofoliu


PROIECTE TEHNICE ŞI SERVICII DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ ÎN EXECUŢIE, COMPANIA NAŢIONALĂ DE INVESTIŢII (C.N.I.)
– Reabilitarea reţelei de canalizare menajeră şi a staţiei de epurare Sângeorz-Băi, Bistriţa Năsăud
– Reabilitarea şi modernizarea staţiei de epurare ape uzate în localitatea Odorheiul Secuiesc, Harghita
– Staţie de epurare ape uzate în oraşul Rovinari, Gorj
– Alimentare cu apă sat Pojogeni, oraş Tg. Cărbuneşti, Gorj

ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI SUPERVIZAREA CONTRACTELOR – POS I MEDIU
– Asistenţă tehnică pentru managementul proiectului – Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă în judeţul Bistriţa Năsăud; proiectare sistem zonal de alimentare cu apă Bistriţa, retele de canalizare Bistriţa; reţele de alimentare cu apă şi canalizare Beclean, Sângeorz Băi şi Năsăud; proiect conceptual reţele de alimentare cu apă şi canalizare, staţie de epurare Feldru; asistenţă tehnică din partea proiectantului; verificare proiecte tehnice; experţi nominalizaţi pe specializările structuri, tehnologie proces, mecanice şi electrice
– Asistenţă tehnică pentru supervizarea lucrărilor
– Reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă si canalizare în judeţul Braşov; proiectare colector Feldioara – Braşov, reţele de apă şi canal în zonele de dezvoltare Codlea, Bran, Moeciu
– Servicii pentru Managementul Proiectului – Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Sibiu
– Asistenţă tehnică pentru pregătirea documentaţiilor de atribuire pentru contaractele de lucrări, publicitate şi supervizarea lucrărilor în judeţul Mureş; proiectare reţele de apă şi canalizare în oraşul Tg.Mureş şi în aglomerările urbane Reghin, Luduş şi Iernut; asistenţă tehnică din partea proiectantului; expert nominalizat pe poziţia de inginer de proces

PROIECTE TEHNCE – FONDUL DE MEDIU
– Modernizarea şi retehnologizarea staţiei de epurare a municipiului Carei, etapa II-a, Satu Mare
– Alimentare cu apă localitatea Tălmăcel, judeţul Sibiu
– Epurarea avansată a apelor uzate pentru staţia de epurare a oraşului Mioveni, Argeş
– Modernizarea staţiei de epurare a oraşului Panciu
– Dezvoltarea şi extinderea capacităţii de canalizare şi epurare ape uzate menajere în oraşul Cavnic, Maramureş
– Extindere staţie de epurare oraş Mizil, Prahova
– Extindere reţele de alimentare cu apă potabilă în satele aparţinătoare oraşului Jibou, Sălaj
– Alimentare cu apă, retehnologizare staţie de captare, tratare, reţele de distribuţie, canalizare menajeră şi pluvială, retehnologizarea staţiei de epurare a oraşului Baraolt, Covasna
– Reţea de canalizare în localitatea Oţelul Roşu, Caraş Severin
– Canalizare cu staţie de epurare în localităţile Tăuţii Măgherăuş, Buşag, Merişor, judeţul Maramureş
– Înfiinţare canalizare menajeră în Comuna 23 August, Constanţa

ASISTENŢĂ TEHNICĂ ŞI SUPERVIZAREA CONTRACTELOR – ISPA
– Asistenţă tehnică şi supervizarea proiectelor ISPA în judeţul Caraş Severin; proiectare reţele de apă şi canalizare în municipiul Reşiţa, proiectare reţele de apă potabilă în oraşele Anina, Bocşa, Caransebeş, Oţelul Roşu, Oraviţa, Moldova Noua şi Băile Herculane, proiect conceptual Staţie de epurare Reşiţa şi Staţie de tratare apă potabilă Reşiţa, asistenţă tehnică din partea proiectantului şi supravegherea execuţiei tuturor lucrărilor prin diriginţi de santier.
– Asistenţă tehnică şi supravegherea proiectelor ISPA în judeţul Hunedoara; colaborare la elaborarea Master Plan, supravegherea execuţiei tuturor lucrărilor prin diriginţi de şantier, elaborare documentaţii avize şi studii de impact de mediu
– Supervizare FIDIC şi Asistenţă tehnică pe durata implimentării contractelor de lucrări ISPA, faza II, în judeţul Neamţ; supravegherea execuţiei tuturor lucrărilor prin diriginţi de şantier

PROIECTE TEHNICE, DETALII DE EXECUŢIE ŞI SERVICII DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ ÎN EXECUŢIE – POS I MEDIU
– Staţii de epurare ape menajere în aglomerările Măcin şi Isaccea, Tulcea
– Staţie nouă de epurare în localitatea Bumbeşti Jiu, Gorj
– Staţii de epurare pentru oraşele Potcoava, Drăgăneşti Olt şi Piatra Olt, judeţul Olt
– Conductă de descărcare în Marea Neagră – localitatea Mangalia, Constanţa
– Extindere staţie de epurare oraş Galaţi, judeţul Galaţi
– Extinderea sistemului de canalizare în zona limitrofă oraşului Iaşi
– Extindere reţele de distribuţie apă, canalizare şi staţie de epurare în comuna Feldru, Bistriţa Năsăud
– Staţii de epurare apă uzată şi colectoare de transfer pentru clusterele Bistriţa, Beclean, Salva şi Sângeorz; Bistriţa Năsăud
– Staţie noua de epurare in localitatea Fierbinţi, Ialomiţa
– Realizare staţie noua de epurare în localitatea Făget, Timiş
– Realizare staţie de epurare nouă în localitatea Ciacova, Timiş
– Staţie de epurare nouă, inclusiv treapta terţiară în localitatea Mihail Kogălniceanu, Constanţa
– Surse de apă, staţii tratare şi conducta de aducţiune pentru Agnita şi Dumbrăveni, judeţul Sibiu
– Reabilitarea surselor de apă brută şi a staţiilor de tratare apă potabilă în aglomerările Baia Mare şi Cavnic, Maramureş
– Staţie noua de epurare în aglomerarea Lieşti, Galaţi
– Staţie noua de epurare în aglomerarea Pechea, Galaţi
– Extinderea şi modernizarea staţiei de epurare Roman, Neamţ
– Staţia de epurare a municipiului Braşov, jud. Braşov
– Aducţiune Podirei-Sintereag, zona Chintelnic, judeţul Bistriţa Năsăud


STUDII DE FEZABILITATE, PROIECTE TEHNICE, SERVICII DE CONSULTANŢĂ ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ – MASURA 322, FEADR, PHARE, SAPARD, FONDURI GUVERNAMENTALE, FONDURI ŞI FINANŢĂRI PRIVATE
– Studiu de fezabilitate – Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Băiţa de Sub Codru, Maramureş
– Proiect tehnic – Parc Industrial Tetarom 3, comuna Jucu, Cluj
– Proiect tehnic – Reţele de refulare ape menajere uzate şi ape meteorice aferente centrului comercial Polus Constanţa
– Studiu de fezabilitate – Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Şieu, Maramureş
– Studiu de fezabilitate – Sistem de canalizare în oraşul Tăuţii Măgherăuş, Maramureş
– Studiu de fezabilitate – Alimentare cu apă potabilă în comuna Podoleni, Neamţ
– Proiect tehnic – Sistem de colectare ape uzate şi produse petroliere, Nirom Oil
– Proiect tehnic – Reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Satulung, Maramureş
– Studiu de concept privind diminuarea suspensiilor din apa tehnologica evacuată la S.N.P. Petrom
– Proiect tehnic – Reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Săpânţa, Maramureş
– Proiect tehnic cămin deversor şi instalaţie de separare mecanică, Citi Park Mall Constanţa
– Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic – Asfaltare drumuri comunale în sat Cicârlău, Maramureş
– Studiu de fezabilitate – Sistem de colectare ape uzate şi staţie de epurare în comuna Bixad, Satu Mare
– Proiect tehnic – Alimentare cu apă şi reţea de canalizare în localitatea Ocoliş, comuna Groşi, Maramureş
– Studiu de fezabilitate – Reţea aducţiune apă şi staţie de tratare apă pentru localităţile: Moisei, Leordina, Bistra, Vişeu de Sus şi Vişeu de Jos, Maramureş
– Proiect tehnic – Extindere şi modernizare sistem de alimentare cu apă, canalizare şi epurare ape uzate în comuna Prăjeni, Botoşani
– Studiu de fezabilitate – Înfiinţare reţea publică de apă şi apă uzată în comuna Negreşti, Cluj
– Proiect tehnic şi expertiză – Staţie de epurare ape uzate menajere Elcen, Tg. Mureş
– Studiu de fezabilitate – Reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare menajeră şi pluvială, construcţia staţiei de epurare cu treaptă terţiară de epurare a apelor uzate menajere în oraşul Borşa, Maramureş
– Studiu de fezabilitate – Infiinţare reţea de canalizare menajeră şi epurare ape în comuna Drăguş, Braşov
– Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic – Reabilitare şi extindere retea alimentare cu apă, reţele de canalizare menajeră şi pluvială, staţie de epurare ape uzate, Voroneţ, Gura Humorului, Suceava
– Studiu de fezabilitate – Staţie de epurare ape menajere, oraş Fieni, Dâmboviţa
– Studiu de fezabilitate – Reţea de canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Cămârzana, Satu Mare
– Proiect tehnic – Sistem de canalizare şi staţie de epurare la Spitalul de Pneumoftiziologie, Gorj
– Proiect tehnic – Moisei Ecologic, alimentare cu apă a localităţilor Moisei, Vişeu de Jos, Petrova, Leordina, Bistra, Maramureş
– Proiect tehnic – Alimentare cu apă ân sistem centralizat a oraşului Şomcuta Mare, Maramureş
– Proiect tehnic – Alimentare cu apă, canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Constantin Daicoviciu, Caraş Severin
– Proiect tehnic – Extindere reţea de alimentare cu apă şi canalizare în comuna Berzasca, Caraş Severin
– Pproiect tehnic –Înfiinţare reţea de canalizare, extindere reţea de apă, asfaltare şi reabilitare drumuri comunale, modernizare cămin cultural şi înfiinţare centru social after-school în comuna Silivaşu de Câmpie, Bistriţa Năsăud
– Proiect tehnic – Reabilitare reţea de apă potabilă, reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Ardusat, Maramureş
– Studiu de fezabilitate – Completare reţele de canalizare menajeră în cartierele municipiului Arad
– Proiect tehnic – Înfiinţare sistem de alimentare cu apă potabilă, reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Şopotu Nou, Caraş Severin
– Studiu de fezabilitate – Reabilitare retele de apă şi canalizare în localitatea Azuga, Prahova
– Proiect tehnic – Reţra de canalizare şi staţie de epurare în comuna Vrata, Mehedinţi
– Proiect tehnic – Staţie de pre-epurare centrul Tehnologic Titu, Renault Technologie Roumanie
– Proiect tehnic – Amenajare hidroenergetică pe râul Cosău, Maramureş
– Proiect tehnic – Extindere reţea de alimentare cu apă, reţea de canalizare şi staţie de epurare în comuna Mireşu Mare, Maramureş
– Proiect tehnic – Reţele de apă şi canalizare şi staţie nouă de epurare în comuna Copalnic Mănăştur, Maramureş
– Studiu de fezabilitate – Extindere reţele de apă şi canalizare în comuna Vulcan, judeţul Braşov
– Proiect tehnic – Canalizare menajeră şi staţie de epurare Borlovenii Vechi şi Pătaş, canalizare menajeră, staţie de epurare şi alimentare cu apă Borlovenii Noi, reabilitare stradă în Borlovenii Noi, comuna Prigor, Caraş-Severin, modernizare cămin cultural Prigor, centru social pentru vârstnici, Caraş Severin