Certificari

  • Certificat privind sistemul de management al calitatii, conform SR EN ISO 9001:2008
  • Certificat privind sistemul de management de mediu, conform SR EN ISO 14001:2005
  • Certificat privind sistemul de management al sanatatii si securitatii ocupationale, conform SR OHSAS 18001:2008
  • Atestat din partea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE), tip Bp privind proiectarea instalatiilor electrice
  • Atestat din partea Ministerului Mediului si Padurilor, privind elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarirea apelor
  • Atestat din partea Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila privind proiectarea sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor
  • Atestat din partea Centrului National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila privind proiectarea sistemelor si instalatiilor de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu